Saddle Stitch I เย็บมุงหลังคา

คุณสมบัติสินค้า:

จะนำเสนองานเป็นรูปเล่ม จะรวมรวมเพื่อสรุปข้อมูล จะทำเป็นสูจิบัตร หรือ จะทำหนังสืออะไรอีกเยอะแยะมากมาย ก็ทำให้ดูดีได้ง่ายๆ

Share

หมวดหมู่ : BOOK Service Book

Share

จะนำเสนองานเป็นรูปเล่ม จะรวมรวมเพื่อสรุปข้อมูล จะทำเป็นสูจิบัตร วารสาร หรือ จะทำหนังสืออะไรอีกเยอะแยะมากมาย ก็ทำให้ดูดีได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเคลือบด้าน เคลือบเงา จะมุมมน หรือจะเพิ่มเทคนิคพิเศษต่างๆ ได้หลากหลาย

Powered by MakeWebEasy.com