HI-RES Servive

เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซ็ทรุ่นใหม่ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ได้ดีมากขึ้น สามารถพิมพ์งานออฟเซ็ทได้จำนวนที่น้อยลง ตามสภาวะเศรษฐกิจ และความต้องการงานในเวลาที่รวดเร็วขึ้น

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ออฟเซ็ท คุณภาพสูง ทำให้สามารถตอบสนองงานต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และควบคุมคุณภาพของงานพิมพ์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้เกิดการประหยัด ในกรณีที่ต้องการงานจำนวนน้อย หรืองานประเภท Personalize ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกใบ

งานออกแบบที่ดีต้องได้รับการดูแลที่ดี ไม่ใช่จบแค่งานอาร์ตเวิร์ค บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ทำให้ผลงานออกมาไม่ได้ตามความต้องการของนักออกแบบ เรามีเครื่องแยกสีทำเพลท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของ CTP ทำให้เราสามารถควบคุมงาน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องและรวดเร็ว

การเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ จนสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานนั้นมีความสำคัญเสมอ เราเป็นผู้ให้บริการงานออกแบบ ที่เข้าใจเทคโนโลยีการพิมพ์ ทำให้เกิดความมั่นใจได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนถึงงานพิมพ์ที่สวยงาม

Powered by MakeWebEasy.com